Reiki Centrum Rotterdam
"Freija"

Rotterdam School of Light

 
 


WICHELROEDE


Prof. Dr. Jim Lovelock, hoogleraar natuurkunde in Oxford ontdekte in de jaren zeventig dat een gigantisch levend lichaam (hij noemde het "Gaia") de aarde omspant en werkt als beschermer van het aardse leven. Belangrijke onderdelen van dit kosmische systeem zijn de zogenaamde leylijnen en leycentra. Het woord "ley" betekent bescherming. Leylijnen zijn onzichtbare maar wel voelbare lijnen van ongeveer een meter hoog, geladen met etherische energie. Leycentra zijn knooppunten van deze lijnen, waardoor bijzondere krachtplaatsen ontstaan welke altijd een positive energie uitstralen.

De hunebedden en ook de altaren en kerktorens van voor 1350 zijn op leycentra gebouwd. En de moderne mens kan nog stees de invloed van die kracht ervaren. Grote vermoeidheid bijvoorbeeld kan in een half uur verdwijnen.

Elk kwartaal organiseer ik een workshop van drie bijeenkomsten in het park Trompenburg (bij de Oostzeedijk) of in het Zuiderpark (bij de Oldegaarde) Op de eerste bijeenkomst leer je hoe je een wichelroede moet gebruiken, en hoe je je huis kunt zuiveren.

Voor meer informatie en cursussen/workshops kunt u bellen of mailen naar Annie van der Meer
telefoon: 010-4810447, e-mail: reikicentrumrotterdam@planet.nl

Ik verzoek u vriendelijk om in een mail uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.